9film

9film

9film

9film er en weblog tilegnet forældre og medarbejdere fra de 9 daginstitutioner som hører under Asylselskabet

3. Filmdag 28. marts

3. Filmdag 28. martsPosted by Marianne Manley Hansen Wednesday, March 28 2007 12:54:11

Blog ImageEndnu en forrygende dag med filmoptagelser, erfaringsudveksling og spændende debatter om vores fem pædagogiske spilleregler.
Mange tanker om hvordan vi kan bruge de pædagogiske spilleregler, som for eksempel: Humor kan bruges som en "isbryder" til at opløse en konfliktfyldt situation.

Blog Image

Nu skal jeg til at evaluere vores filmdage, og det er vigtigt at jeg får tilbagemeldinger fra de forældre og personale som har deltaget.

Det er vigtigt at det er Jeres erfaringer som kommer på webloggen.

Måske kan de følgende spørgsmål inspirere Jer.

Hvilken forskel har det gjort, at I har filmet de pædagogiske spilleregler?

Hvordan tænker I spillereglerne videregivet til den øvrige forældregruppe?

Hvordan tænker I dem omsat i hverdagen?

Har det gjort en forskel at deltage på filmdagene og hvilken?

Har dialogen forældre og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen forældre og forældre imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen personale og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen på tværs af institutionerne ændret sig og på hvilken måde?

Hvilken forskel har den ændrede dialog gjort i samarbejdet mellem forældre og personale?


Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Marie Skjerning Sunday, June 03 2007 22:33:19

Jeg var som alle andre meget imporneret over det arrangement, som ventede os i Esrum kloster og jeg tager virkelig hatten af for det engagement der blev lagt for dagen af alle de tilstedeværende. Det var en rigtig god oplevelse, pragtfuld vejr og en vidunderelig location, det eneste jeg under filmproduk-tionerne ville have foretrukket anderledes var, at filmene måtte indeholde børnerelaterede problematikker, jeg ville hellere have haft det fokus hele dagen. Set i bakspejlet og lidt firkantet sat op, tror jeg det ville have været mere givtigt, hvis vi havde været flere samlet fra den enkelte institution man er tilknyttet; da den kontakt samt relation der opstod på den korte tid med de få mennesker fra min datters institution ville jeg ha ønsket var med mange flere derfra, det tror jeg er enormt vigtigt at vægte i ønsket om at nå den praktiske udførelses af målet, de fem pædagogiske spilleregler i dagligdagen, altså kontakt og relationer mellem pædagoger, pædagogmedhjælpere, forældre og børn og derigennem dialog i den enkelte institution. På Cafémødet på Østerbro var det helt klar oplagt, at vi var samlet alle institutioner da man derigennem bliver inspireret samt motiveret, men dere efter oplever jeg en opdeling i forhold til filmoptagelserne ville have været god, for igen senere hen, at mødes for at evaluere de forskellige institutioners løsningsforslag, oplæg samt udførelse, for igen at blive inspireret via debat og fremvisning. For det er det der foregår i den enkelte institution / min datters institution, hvad deres dagligdag indeholder, faciliteternes muligheder / mangler og stedets pædagogik samt udførelse, der i sidste ende har min interesse samt fokus. Jeg har svært ved at forholde mig til en udflytters børnehave problematikker/glæder når dem jeg ser på min datters institution er af en anden karakter og det er de problematikker/glæder, der er relevante og vigtige for mig at engagere mig i, samt hvad mit overskud i dagligdagen magter. Min pointe er, at selv om vi er 9 institutioner under samme vifte, erfarede jeg på dagen, at institutionerne alle er meget forskellige og vi/skal derfor bruge de pædagogiske spilleregler udfra stedet, sammensætning af pædagoger, børn og faciliteter ect. og via det udgangspunkt skabe deres individuelle opskrift for brug af spillereglerne, i samarbejde med institutionens mennesker. Jeg håber at vi i de enkelte institutioner er i stand til at følge op på og få bedst mulig udbytte at det privilegie det er, at blive inviteret til at engagere sig i sin arbejdsplads /sit barns institutions værdier, men jeg mærker desværre allerede nu, på mig selv, at dagligdagen har overtaget visionerne samt overskuddet, men håber bare at det er mig og at vi formår at holde fast i ønsket om at skabe de fælles overordnede pædagogiske spilleregler og integrere dem i dagligdagen.

Posted by Marica Hansen (Panumhaven) Monday, April 02 2007 21:47:27

En skøn dag hvor alle mine spændte forventninger blev indfriet. Bruger meget af min Dsb tid på at tænke over værdierne omsorg og humor. Glæder mig til at se alle de andre film om værdierne, forældre og personale fra panumhaven har filmet.

Posted by Laura (mor fra Bøgely) Friday, March 30 2007 17:37:05

Det er en af de sjoveste og mest professionelle måder jeg har prøvet at arbejde med værdier på. Det er dejligt at sende sine børn hen til en institution, der har mod på et sådant projekt.

Særlig var det en stor oplevelse, at skulle fortælle en historie om en værdi. Håber også de mange timer med kameraet vil kunne ses på kvaliteten af fremtidige hjemmevideoer derhjemme *smil*