9film

9film

9film

9film er en weblog tilegnet forældre og medarbejdere fra de 9 daginstitutioner som hører under Asylselskabet

1. Filmdag 21. marts

1. Filmdag 21. martsPosted by Marianne Manley Hansen Thursday, March 22 2007 15:05:39

Stort engagement og glade ansigter på vores første filmværksted. I bussen på vej hjem fra Esrum kloster var vi alle lidt trætte, men vores øjne lyste. Tak til alle.

Blog Image

Nu skal jeg til at evaluere vores filmdage, og det er vigtigt at jeg får tilbagemeldinger fra de forældre og personale som har deltaget.

Det er vigtigt at det er Jeres erfaringer som kommer på webloggen.

Måske kan de følgende spørgsmål inspirere Jer.

Hvilken forskel har det gjort, at I har filmet de pædagogiske spilleregler?

Hvordan tænker I spillereglerne videregivet til den øvrige forældregruppe?

Hvordan tænker I dem omsat i hverdagen?

Har det gjort en forskel at deltage på filmdagene og hvilken?

Har dialogen forældre og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen forældre og forældre imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen personale og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen på tværs af institutionerne ændret sig og på hvilken måde?

Hvilken forskel har den ændrede dialog gjort i samarbejdet mellem forældre og personale?

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

  • Comments(9)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Ida, Bøgely Monday, May 07 2007 17:50:54

Jeg synes filmdagene har skabt et fællesskab i Bøgelys personalegruppe. Vi har alle været afsted, på forskellige dage, med forskellige oplevelser. Der har været massere at tale om, diskutere og grine af.... Alle synes at have moret sig og nydt en anderledes dag, hvor man får muligheden for at tale med mange mennesker og lærer at samarbejde med mange forskellige mennesker. Jeg kan mærke at mit samarbejde er tættere med mennesker som jeg deltog på filmdag sammen med, og jeg synes også dagen har givet mig mod på mere samarbejde med de andre institutioner i asylet - de er ikke længere så fremmede og jeg glæder mig meget til at se alle vores film. Hvornår skal det i øvrigt ske?

I vores institution er kontakten til forældregruppen begrænset og jeg synes næsten det er umuligt at få videregivet O'HANEs ånd på en meget synlig måde i det daglige arbejde. Nogle ideer?

Stadig positiv og spændt på næste etape....

Ida West

Posted by Jette Ahrenst leder i Bøgely Thursday, March 29 2007 18:58:52

Kære Jeanne

Jeg glæder mig meget til at deltage i den sidste filmdag. Jeg er helt enig med dig i at der skal ske en opfølgning. Det ligger der også i projektbeskrivelsen. Jeg glæder mig til at dele viden med jer forældre. Ikke kun de forældre der har deltaget men også at få debatten bragt ud til de øvrige forældre. For mig er det en meget spændende måde at komme ind til kernen i mødet mellem forældre og personale. Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil kunne få nogle gode debatter til gode for alle børnene.

Posted by Jeanne Eghoff, forældre fra Bøgely Tuesday, March 27 2007 22:42:44

Tak til projektet, Zoomstory og alle i andre som deltog. Jeg synes, at det var en spændende og udbytterig dag vi havde på Esrum Kloster.
Vi fik produceret film samtidig med at vi morede os og udvekslede meninger og holdninger om de pædagogiske spilleregler. Personligt oplevede jeg også, at komme tættere på det pædagogiske personale fra "min" børnehave.
Men hvordan kommer vi videre? - og hvordan får vi delt vores viden og begejstring med det personale og de forældre som ikke har haft mulighed for at deltage på en af filmdagene?
Jeg tænker, at os forældre og personale som har været med på Esrum Kloster præsenterer de foreløbige resultater og indtryk vi har fået på et kommende forældremøde. Og allervigtigst får "taget hul" på snakken om hvad mener vi - helt konkret - når vi taler om den enkelte spilleregel.

Posted by Marianne Manley Hansen Tuesday, March 27 2007 19:07:00

smiley Et skønt digt om vores O`HANE, tak for det.

Det er rart at få tilbagemeldinger på en spændende og lærerig dag, det fortæller at projektet har sin betydning.
Den pædagogiske debat skaber hos mig nye refleksioner, som igen sætter nye tanker og ideer i gang omkring samarbejdet mellem forældre og personale.


Posted by Marica Hansen Friday, March 23 2007 21:15:05

Efter at have læst Jeres kommentar og fået refereret af de 3 personaler der var med fra Panumhaven, kan jeg næsten ikke vente til på onsdag, hvor jeg selv har fornøjelsen at deltage i en filmdag på Esrum Kloster.

Posted by Anders Holst Friday, March 23 2007 20:25:12

Filmdage på Esrum Kloster - derfor skal du komme

Én dag gør en forskel

Der stadig plads, og lige pludselig er det overstået, en særlig chance for indsigt i refleksionerne der danner udgangspunkt for børnenes hverdag i institutionerne er gået tabt, så tilmeld dig nu.

Hvis du er ophængt og travl på jobbet er det umiddelbart et argument for at blive væk, men når nu netop forældres travle hverdag, vanskeliggør institutionernes samarbejde med forældrene, er travlhed vel i virkeligheden et argument for at deltage...

To aspekter gør sig gældende på filmdagene:

1) At tilbringe tid i samarbejde med pædagogerne - hvadenten de er fra dit barns institution eller ej - både omkring det at skabe film sammen, men også når der er frokost og middag. Og det er ikke at kimse ad. At have pædagogik (og meget andet) på dagsordnen i et forum, der er umuligt at etablere i institutionerne, er ganske unikt. Det åbner mulighed for at nytænke samarbejdet forældre og pædagoger imellem, det samarbejde der under normale omstændigheder, hvadenten det er i hverdagen eller til forældremøder, er ret forudsigeligt.

Forudsigeligheden på filmdagene begrænser sig til antallet af film der laves og spisetiderne. Ellers røres der godt og grundigt rundt i gryden. Det ene øjeblik optræder du - instrueret af en pædagog, det næste som instruktør af samme pædagog. Du kan også slippe med at filme eller lave lyd, så der er plads til alle, uanset sceneskræk - under ordnede og trygge forhold vel at mærke. Og det er ikke svært.

2) At diskutere pædagogiske spilleregler til sikring af børnenes trivsel vha. film. Det er nærliggende at forholde sig tøvende: Kan man lave film om pædagogik - det er da noget man læser sig til? Og umiddelbart er formålet pædagogisk, men...

Når der skal køres i bus, laves film, snakkes pædagogik og spises (god) mad ved runde borde i rare omgivelser - langt fra hverdagen - handler det om at sikre samarbejdet mellem forældrene og institutionen, forældrene imellem, pædagogerne imellem, børnene imellem, pædagogerne og børnene imellem, forældre og børn imellem osv... De samarbejder der ifølge videnskaben er afgørende for børnenes trivsel.

Ja, det viser sig, at jo bedre forældrene kender og kommer ud af det med hinanden, jo bedre trives børnene, jo bedre pædagogerne kender forældrene... osv... Så hvis du synes du kender pædagogerne i dit barns institution godt nok, hvis du ikke synes det relevant at have mere med de andre forældre at gøre, eller hvis du i det hele taget er sikker på at pædagogerne er ovenud tilfredse med dit engagement i institutionen, og at du ikke har noget at lære, så behøver du ikke tage til Esrum Kloster og lave film.

Ellers... så gør den ene dag en stor forskel.

Posted by Ida, Bøgely Friday, March 23 2007 20:24:19

Tusind tak for en skøn dag!

O'HANE O'HANE vi vil dig ej glemme - dit budskab vil i os, altid ha' hjemme!

Tænk, at man på kun en dag, ja faktisk på få timer, kan ryste folk så meget sammen, at de med stort engagement og 'gå på mod' kaster sig ud i filmproduktion.

Miguel og Henrik - I er s.. nogle dygtige fyre!!!

Jeg var imponeret over, hvor sjove og gode resultater vi i fællesskab kunne opnå, ved blot at bruge nogle enkelte teknik-regler og vores spilleregler.

Dejligt var det også, at opleve folks lyst til videre diskussion af spillereglerne i fælles forum og til måltiderne. Jeg nød at der endelig var et rum, hvor man kunne diskutere med både kollegaer, medarbejdere OG forældre på samme tid. En fantastisk mulighed for 'at spore sig ind på hinanden' og komme til fælles forståelse/accept af udsagn og holdninger.

Til alle som deltog: Tusind tak for en skøn dag!

Hilsen Ida

Posted by Jette Ahrenst leder i Bøgely Friday, March 23 2007 14:27:48

Det var så spændende at høre fra de første medarbejdere der havde været til filmdag. De fortalte om det til personalemødet i går. Deres begejstring påvirkede hele resten af personalemødet. Det er det mest positive og konstruktive personalemøde jeg kan mindes jeg har været til. Fantastisk hvad sådan en filmdag har gjort ved medarbejderne.

Jeg glæder mig til at høre fra de forældre der var med og håber de vil skrive her på bloggen

Posted by Laura Funder Thursday, March 22 2007 18:29:44

Det er bare så sjovt at være med i dette projekt. At mærke forandringen fra busturen til Esrum Kloster til busturen hjem, er et tydeligt tegn på en succes. På turen der op små snakker vi. På turen hjem er stemningen nærmest euforisk. Maria L. og jeg har så mange ideer til, hvordan vi skal bruge det, vi har oplevet, i vores arbejde i vuggestuen. Arbejdsformen med at løse kreative opgaver i grupper er en super god måde at få alle i spil på. Det er en anderledes og inspirerende måde at snakke med forældrene på. De traditionelle roller bliver opløst, og vi er sammen om at lave et produkt. Produktet er samtidig et indlæg i den samlede diskussion af de 5 spilleregler.

Det er sjovt at lære at filme, få nogle tekniske fif til at bruge videokamera. Helt klart noget, der kan bruges til at lave spændende fortællinger om børnene, forældrene og pædagogerne i hverdagen.

Maria L. og jeg kender hinanden bedre after at have været en tur i Esrum. På samme måde som vores forhold til Mia, som er forældre, er et andet. Nu har vi noget sammen. Maria og jeg skal på cafe på mandag. Vi må simpelthen fortsætte de spændende snakke, som er sat igang i Esrum.

Først ville Mia, som er forældre, ikke være skuespiller, men der sker hurtigt noget, vi griner sammen. Hun løster op og giver den hele armen hele dagen. Vi snakker om, hvad der kan være svært ved forældresamarbejdet og opbygger en gensidig tillid.

Vi har alle masser af ideer. Med denne arbejdsform kommer alle til fadet. Vi bygger videre på hinandens ideer. Sjovt nok er vores sidste spilleregl annerkendelse. Annerkendelse karakteriserer det gruppearbejde, vi oplever.

Morgnen efter turen til Esrum kommer Mia hen til Maria L. stemningen er der stadig. Vi har noget sammen. Mia er helt afklaret. Hun vil gerne der op igen. Hun ønsker, at flere forældre oplever det.

Instruktørerne er gode til at guide processen. Stedet er inspirerende og giver en god udfordring af ideerne til filmne.

Det er sjovt at møde dem fra de andre institutioner. Samtidig er det godt, at vi arbejder sammen med dem fra vores egen institution.

Det er så rigtigt at sige "ingen notater". Det sætter improvisationen i centrum.

Godt at vi skal lave flere film om forskellige spilleregler.

Dejligt at slutte af med at spise sammen.

Sidst men ikke mindst: FANTASTISK mad!!!