9film

9film

9film

9film er en weblog tilegnet forældre og medarbejdere fra de 9 daginstitutioner som hører under Asylselskabet

5. Filmdag 16. april

5. Filmdag 16. aprilPosted by Marianne Manley Hansen Monday, April 16 2007 17:03:36

Her er et eksempel på hvordan Frederik d. VI´s Asyl arbejder videre med vores fem pædagogiske spilleregler.

Hermed lidt billeder fra vores forældremøde, hvor temaet var projekt "Kong
Gulerod" og "De fem værdier", forældre blev bedt om enten at male
"projektet" eller værdierne.
Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image
Tak for en rigtig dejlig dag den 16. april hvor vi som personale fik nogle
rigtig gode oplevelser, og hvor vores forældre også har meldt tilbage om en
rigtig god oplevelse, som vi allerede har gjort brug af dels på
forældremødet den 17. april og dels på vores pædagogiske dage den 19. og 20.
april.

På vores pædagogiske dage blev vi enige om at indramme "værdier" med en
tilhørende historie som vi mener, beskriver den enkelte værdi set fra et
børneperspektiv. Det er meningen at forældrene skal medvirke til at komme
med flere og gerne andre historier, som går ind under den enkelte værdi. Vi
ser det som en proces, der er igangsat, og som nu skal videreudvikles.

På vores 5. og sidste filmdag har deltagerne igen produceret gode film om vores fem pædagogiske spilleregler.

Blog ImageNu skal jeg til at evaluere vores filmdage, og det er vigtigt at jeg får tilbagemeldinger fra de forældre og personale som har deltaget.

Det er vigtigt at det er Jeres erfaringer som kommer på webloggen.

Måske kan de følgende spørgsmål inspirere Jer.

Hvilken forskel har det gjort, at I har filmet de pædagogiske spilleregler?

Hvordan tænker I spillereglerne videregivet til den øvrige forældregruppe?

Hvordan tænker I dem omsat i hverdagen?

Har det gjort en forskel at deltage på filmdagene og hvilken?

Har dialogen forældre og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen forældre og forældre imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen personale og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen på tværs af institutionerne ændret sig og på hvilken måde?

Hvilken forskel har den ændrede dialog gjort i samarbejdet mellem forældre og personale?

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Christina Hartmann Jacobsen, mor til William på Radisestuen Tuesday, June 19 2007 18:01:49

Da projektet 9 Film blev introduceret, syntes jeg det lød spændende og fra starten engagerede jeg mig i processen. Det er jo vigtigt, at vi forældre engagerer os, når der bliver taget initiativer, der også kan ende med at betyde noget for vores egne børn. Jeg brugte tid på at finde de ord, jeg syntes var vigtige, jeg tog med til caféaften og var med til at finde de fem ord: omsorg, humor, anerkendelse, nærvær og engagement, så selvfølgelig skulle jeg også med på en af filmdagene. Selv om jeg så frem til dagen, var jeg da også lidt skeptisk… det var jo tolv timer, vi skulle være af sted, og ville det nu leve op til forventningerne? Heldigvis viste vejret sig fra sin bedste side, det var en dejlig forårsdag, hvor træerne så småt var sprunget ud, og det hjælper jo altid lidt på humøret. Jeg valgte i hvert fald at have et positivt udgangspunkt og huske, at jeg jo havde meldt mig, fordi jeg syntes, det var et interessant projekt. Så af sted med bussen til Esrum kloster. Da vi ankom, fik vi den første positive oplevelse. Vi blev mødt i fantastiske omgivelser og startede dagen med kaffe og croissanter. Jeg var med på den sidste filmdag ud af fem, og man kunne frygte, at arrangørerne var ved at køre på rutinen, men vi blev mødt af et meget engageret Zoom Story, der gav en god introduktion og havde tid og overskud. Vi blev inddelt i hold, og vi tre fra Sundby Asyl kom på hold sammen med tre andre. Det var nu meget rart, at der var nogen, man kendte. Så skulle vi tildeles opgaver; der skulle være en instruktør, en kameramand - eller kvinde -, en lydmand og tre skuespillere. Vi skulle nemlig lave det hele selv - Selv skabe historien, selv filme den og selv bestemme, hvordan den skulle se ud. Zoom Story gav os nogle retningslinier om, hvordan man opbygger en god historie, så vi ikke var på helt bar bund. Kameramanden skulle være den samme hele dagen, men ellers blev vi opfordret til at bytte rundt, så man kunne prøve lidt af hver. Jeg tror, at der var flere, der var glade for, at der blev taget hensyn til, om man ville stå foran kameraet eller ej. Hvis man ikke havde en lille skuespiller gemt i sig, kunne man jo bare passe lyden. På den måde var der plads til alle i processen. Vi skulle lave tre små film i løbet af dagen, der skulle tage udgangspunkt i et af de fem ord. Vi fik tildelt nærvær som det første, derefter engagement og til sidst omsorg. Og så var det bare med at komme i gang. Vi fik tildelt et sted på klosteret til at filme, og fik at vide, at vi skulle bruge stedet – og så for resten huske at bruge kropssprog i stedet for at snakke hele tiden! Det var sværere end jeg troede, men også sjovere end jeg troede. Vi skulle jo pludselig til at tænke over, hvad vi egentlig mener, at nærvær, engagement og omsorg er. Efter første filmrunde, mødtes vi alle igen og så hinandens film. Det var imponerende at se, hvilke historier, der var opstået i løbet af ret kort tid. Hvem skulle have troet, at en flok pædagoger og forældre kunne være så kreative med film? Der blev snakket om filmene, og vi fik alle nogle gode råd med på vejen, som vi så kunne tage med os i næste runde. Som dagen skred frem blev vi faktisk klogere og klogere på det her med at lave film, men det blev nu ikke nødvendigvis nemmere at finde på en god historie, der kort og præcis beskrev det ord, vi skulle lave en film over. Der blev jo heller ikke filmet hele dagen. Nej, vi blev skam forkælet med en fantastisk frokost, og inden vi skulle hjem fik vi en pragtfuld tre retters middag nede i klosterets smukke kælder med vin, eller klosterets helt egen øl, hvis man hellere ville have sådan en. Sammen med det pragtfulde vejr, de utroligt smukke omgivelser og de sjove udfordringer, vi blev udsat for, endte det med at blive en skøn dag. En stor ros til Zoom Story for at lave et professionelt og sjovt arrangement, hvor jeg tror, at alle følte, at der var plads til dem. Og ikke mindst en stor ros til Marianne, der fik ideen, og har lagt et kæmpe arbejde i projektet. Hende og Zoom Story har en stor del af æren for, at det blev så god og lærerig en dag. Nu glæder jeg mig meget til at se det endelige resultat, og så håber jeg, at projektet ikke vil blive glemt, men at vi alle kan finde en måde at bruge det på, både i hverdagen i institutionen, men også i vores egen hverdag med vores børn.

Posted by Jette Ahrenst leder i Bøgely Tuesday, April 24 2007 20:26:21

Endelig kom også jeg med på filmdag. Det var længe ventet og ventet med spænding.

Jeg havde jo efter de forgående filmdage, set personale og forældre stå med med et helt særligt lys i øjnene, dagen efter de havde været afsted.

Jeg havde set forældre og personale stå fnisende og holde om hinanden, noget de næppe havde gjort uden disse oplevelser. Jeg havde oplevet hvordan et personalemøde blev et af de mest effektive og positive møder længe, efter det første hold havde været afsted. Ene og alene fordi vi indledte med at fortælle om oplevelserne på fimdagene.

Jeg har siden oplevet at jeg har fået et nærmere og mere direkte/fortroligt forhold til nogle af dem jeg var på filmdag med. Det gælder såvel forældre som studerende. Der skal ikke på samme måde vejes på ordene, før tråden bliver taget op.

I morgen bliver der holdt forældremøde på den ene af stuerne. Der bliver et af hovedpunkterne diskussion af værdibegreberne. Dette bliver taget op på foranledning af personalet, fordi de synes det har været spændende at diskutere værdiordene.

Vi har hos os gennem længere tid nu, haft heftige diskussioner i personalegruppen om både de fem værdibegreber, der blev taget op, men også om andre ord, som f.eks. kærlighed.

Det er et ord der har ligget langt fra min profesionelle virkelighed, men ikke nødvendigvis langt fra forældrenes ønsker og behov. Alene af den grund må vi jo forholde os til det.

Jeg har også set hvordan oplevelserne på filmdagene har været med til at ryste en gammel/ny personalegruppe sammen. Selvom vi ikke har været afsted sammen, har vi alligevel delt nogle af de samme oplevelser.

Mange af os har oplevet Miguel og Henrik som meget dygtige til at styre os gennem dagene og diskussionerne, så der ikke gik så meget snak i den, men at vi mere handlede og bagefter fik tid til reflektion i bussen hjem.

Det har været en oplevelse jeg ville have ønsket mange flere forældre havde givet sig til til at få med i den travle hverdag.