9film

9film

9film

9film er en weblog tilegnet forældre og medarbejdere fra de 9 daginstitutioner som hører under Asylselskabet

Flere billeder fra premieren

Premiere 26. juni 2007Posted by Marianne Manley Hansen Tuesday, July 31 2007 17:21:40
Blog Image

Forældre, personale og særligt indbudte gæster fra Familieministeriet, Familiestyrelsen og Københavns kommune nyder et glas og hinandens selskab i Arbejdermuseets glasfoyer efter premieren.


Blog Image

220 gæster venter spændt på premieren. Aftenens konferencier, Henrik Rysbakke Nielsen fra zoomstory, giver ordet til Københavns Børne- og Ungdomsborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard.


Blog Image

Tina Meier, forælder fra Sundby Asyl, får et kæmpekram af lederen af Sundby Asyl, Ora Meyrowitch, imens bestyrelsesmedlem, Karsten Fledelius, fra Asylselskabet kigger på.


Blog Image

Filminstruktør, Miguel Gasull Wrisberg fra zoomstory, taler med, Vickey Larsen, fra Skolen Sputnik.


Blog Image

Asylselskabets bestyrelse havde plads på de forreste rækker i Arbejdermuseets smukke festsal sammen med gæster fra Familieministeriet og Københavns Kommune. Næsten alle lytter opmærksomt, mens Henrik fra zoomstory fortæller om det store arbejde forældre og personale har lagt i projekt 9film.


Blog Image

Selv når han er til premiere har pædagog, Axel Fink Olsen fra Dybendalsvej, et øje på de små.


Blog Image

Her et kig på det store filmlærred set fra filmklipper og -filmoperatør Henrik-Bille Hansens, plads. Hvis man kigger godt efter, kan man skimte O'HANE logoet i lærreds højre side.


Blog Image

Et kig ind i Arbejdermuseets glasfoyer, hvor eftersnakken også bliver brugt på at skabe nye relationer.


Blog ImageHvad mon leder af Jagtvejens Asyl, den farverige Marlene Bjerregaard tænker? "Hvem skal jeg nu tale med". Eller "hvor er det dejligt at opleve mit personale og vores forældre i skøn forenning".


Blog Image

Sådan var udsigten fra teknikerbordet under filmpremieren, hvor man tydeligt kan se O'HANE logoet. Her lytter alle til Projektleder, Marianne Manley Hansen, der holder tale. Marianne sagde blandt andet: "Aftenen i aften markerer ikke afslutningen på 9film. Hvad vi har gjort og opnået til og med i dag er kun begyndelsen - et springbræt frem mod mere og bedre samarbejde og dialog. Til gavn for alle vores børn - især de mest udsatte".


Blog Image

Nej, det er vist ikke en svingom. Henrik fra Zoomstory og forælder, Tina Meier, siger tak og til lykke til hinanden.


Blog Image

Asylselskabets formand, Troels Jensen, får anerkendelse og skulderklap af Dorrit Sylvest Nielsen, direktør i Familiestyrelsen, og Jon Jelsted også fra Familiestyrelsen. Hvem ved. Måske taler de om det næste projekt i Asylselskabets regi.


Blog Image

Københavns børne- og ungdomsborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard, holder åbningstalen, hvor han blandt andet sagde: "Forældre og personale har med 9film skabt noget unikt, der binder dem og deres børn sammen. Alle har budt ind, og været sig selv. Alle er blevet anerkendt, som den de er, med de ressourcer, de har".  • Comments(0)//www.9film.dk/#post13

Premiere

Premiere 26. juni 2007Posted by Marianne Manley Hansen Thursday, June 28 2007 21:28:33

Arbejdermuseets festsal og 200 gæster skabte rammen omkring en flot premiere hvor dokumentarfilmen "9film" og 5 udvalgte kortfilm blev premierens omdrejningspunkt. Projektleder Marianne Hansen og Børne- og ungeborgmester Bo Asmus Kjeldgaard gav den gas på talerstolen altimens ZoomStory dirigerede premieren fra start til slut, hvor Ida West modtog prisen for bedste O´HANE digt.

O'HANE O'HANE vi vil dig ej glemme - dit budskab vil i os, altid ha' hjemme!

Tak til alle forældre, pædagoger og særligt inviterede gæster, som gjorde denne premiere til noget helt særligt.

Blog ImageBlog Image

  • Comments(1)//www.9film.dk/#post12

Samarbejde

Svar på spørgsmålPosted by Marianne Manley Hansen Tuesday, May 15 2007 17:36:36
Svar til Ida


Det er godt at filmdagene har givet endnu mere lyst og mod til at samarbejde med de andre institutioner. Jeg foreslår at du sammen med en gruppe børn besøger institutionerne. På den måde får du indsigt i det pædagogiske arbejde, og børnene får kendskab til hvordan en "bybørnehave" ser ud.

Så kan børnene efterfølgende tegne eller male og fortælle om deres oplevelser af besøget. Når I så har været rundt på alle institutioner kan I samle en bog eller mappe med børnenes malerier og tegninger. Den kan I bruge som en vandrepokal til videreformidling overfor de andre institutioner. Børnene bliver engageret, imens ansatte og forældre bliver involveret gennem børnenes fortællinger, tegninger og malerier.

Alle bliver inviteret til vores filmpremiere tirsdag d. 26. juni 2007.

  • Comments(1)//www.9film.dk/#post11

5. Filmdag 16. april

5. Filmdag 16. aprilPosted by Marianne Manley Hansen Monday, April 16 2007 17:03:36

Her er et eksempel på hvordan Frederik d. VI´s Asyl arbejder videre med vores fem pædagogiske spilleregler.

Hermed lidt billeder fra vores forældremøde, hvor temaet var projekt "Kong
Gulerod" og "De fem værdier", forældre blev bedt om enten at male
"projektet" eller værdierne.
Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image
Tak for en rigtig dejlig dag den 16. april hvor vi som personale fik nogle
rigtig gode oplevelser, og hvor vores forældre også har meldt tilbage om en
rigtig god oplevelse, som vi allerede har gjort brug af dels på
forældremødet den 17. april og dels på vores pædagogiske dage den 19. og 20.
april.

På vores pædagogiske dage blev vi enige om at indramme "værdier" med en
tilhørende historie som vi mener, beskriver den enkelte værdi set fra et
børneperspektiv. Det er meningen at forældrene skal medvirke til at komme
med flere og gerne andre historier, som går ind under den enkelte værdi. Vi
ser det som en proces, der er igangsat, og som nu skal videreudvikles.

På vores 5. og sidste filmdag har deltagerne igen produceret gode film om vores fem pædagogiske spilleregler.

Blog ImageNu skal jeg til at evaluere vores filmdage, og det er vigtigt at jeg får tilbagemeldinger fra de forældre og personale som har deltaget.

Det er vigtigt at det er Jeres erfaringer som kommer på webloggen.

Måske kan de følgende spørgsmål inspirere Jer.

Hvilken forskel har det gjort, at I har filmet de pædagogiske spilleregler?

Hvordan tænker I spillereglerne videregivet til den øvrige forældregruppe?

Hvordan tænker I dem omsat i hverdagen?

Har det gjort en forskel at deltage på filmdagene og hvilken?

Har dialogen forældre og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen forældre og forældre imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen personale og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen på tværs af institutionerne ændret sig og på hvilken måde?

Hvilken forskel har den ændrede dialog gjort i samarbejdet mellem forældre og personale?

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

  • Comments(2)//www.9film.dk/#post10

4. Filmdag 11. april

4. Filmdag 11. aprilPosted by Marianne Manley Hansen Wednesday, April 11 2007 16:29:34
Endnu en filmdag med topmotiverede forældre og personale.
Det er fantastisk at se den entusiasme som I lægger for dagen.

Blog ImageBlog Image

Spillereglen ”engagement”.

En film handler om en mand, som kommer ind på en restaurant. I starten er tjenerens engagement ikke til stede. Hun kigger ikke op på gæsten, men peger i den retning hvor hun mener, der er et ledigt bord. Hun er lang tid om at svare gæsten og finde menukort.

Først i det øjeblik tjeneren får at vide at gæsten er madanmelder på en avis, bliver hun engageret i at servicere gæsten.


En anden film handler om en meget engageret person, som styrter op og ned af trappen med tøj på bøjler, som skal flyttes fra stueetagen til 1. sal.

Hver gang hun skal op af trappen, støder hun ind i en anden person som står på trappen med en tom bøjle i hånden.

Den engagerede person falder og slår sit ben, hun får førstehjælp af en læge.

Nu er den sårede forhindret i at bære mere tøj op, og det giver plads til at den anden person nu har mulighed for at bære tøj op af trappen.


Denne film kan vise at et overdrevent engagement kan være med til at passivisere andre personer og de kan på den ene eller anden måde komme til at gøre skade på sig selv.

Det handler om at finde en balance i sit engagement.


Er vi engageret for egen vindings skyld eller for kundens skyld.

Stiger engagementet hvis motivationen er til stede og hvis vi selv er med i planlægningen?

Kan vi som forældre og personale overdrive vores engagement, så vi kommer til at passivisere børn, andre forældre og andet personale?

Blog Image
Blog Image

Blog Image

Blog Image

Blog ImageBlog Image

Blog Image

  • Comments(1)//www.9film.dk/#post9

3. Filmdag 28. marts

3. Filmdag 28. martsPosted by Marianne Manley Hansen Wednesday, March 28 2007 12:54:11

Blog ImageEndnu en forrygende dag med filmoptagelser, erfaringsudveksling og spændende debatter om vores fem pædagogiske spilleregler.
Mange tanker om hvordan vi kan bruge de pædagogiske spilleregler, som for eksempel: Humor kan bruges som en "isbryder" til at opløse en konfliktfyldt situation.

Blog Image

Nu skal jeg til at evaluere vores filmdage, og det er vigtigt at jeg får tilbagemeldinger fra de forældre og personale som har deltaget.

Det er vigtigt at det er Jeres erfaringer som kommer på webloggen.

Måske kan de følgende spørgsmål inspirere Jer.

Hvilken forskel har det gjort, at I har filmet de pædagogiske spilleregler?

Hvordan tænker I spillereglerne videregivet til den øvrige forældregruppe?

Hvordan tænker I dem omsat i hverdagen?

Har det gjort en forskel at deltage på filmdagene og hvilken?

Har dialogen forældre og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen forældre og forældre imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen personale og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen på tværs af institutionerne ændret sig og på hvilken måde?

Hvilken forskel har den ændrede dialog gjort i samarbejdet mellem forældre og personale?


Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

  • Comments(3)//www.9film.dk/#post8

2. Filmdag 26. marts

2. Filmdag 26. martsPosted by Marianne Manley Hansen Monday, March 26 2007 22:41:19
Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image
  • Comments(4)//www.9film.dk/#post7

"Det udsatte barn"

Svar på spørgsmålPosted by Marianne Manley Hansen Sunday, March 25 2007 20:28:00

Til det ”udsatte barn”

For et stykke tid siden fik jeg nogle gode spørgsmål, som jeg desværre ikke har haft tid til at besvare før nu. Jeg håber mine svar har været værd at vente på. Her kommer de:

1. Er der en bestemt grund til, at børnene ikke skal være med til at forme projektet?

Børnene er indirekte med, da det handler om at forbedre kommunikationsindsatsen og samarbejdet mellem pædagoger og forældre, og forældre imellem. Vi tror på, at en forbedret kommunikationsindsats i sidste ende er til gavn for alle børn i dagligdagen, ikke mindst de udsatte børn. Vi bygger vores antagelse både på egne erfaringer og socialforskningen. I Socialforskningsinstituttets rapport fra 2005: ”Kan daginstitutioner gøre en forskel” peger Bente Jensen på den isolation, som ressourcesvage forældre oplever i dagligdagen og som har stor indflydelse på børnenes trivsel i daginstitutionen. Hun skriver:

”Familier præget af vanskelige vilkår er ofte meget isolerede, har måske ikke andre familiemedlemmer eller venner at støtte sig til eller dele oplevelser med. Dermed påvirker familieaspektet børnenes sociale tilknytning og position og derigennem deres trivsel/ mistrivsel i daginstitutionen.”(p.154)

2. Hvad tænker I som "det udsatte barn"…

Vi ser udsatte børn som en meget uensartet gruppe og ikke kun udfra socioøkonomiske forhold. Det er vores erfaringer, at børn i perioder kan være udsatte på grund af; skilsmisse, dødsfald, sygdom, misbrugsproblemer, pressede forældre, sproglige problemer, socialt isoleret i forhold til legekammerater, ubevidst stigmatisering fra både personale og forældre.

…og hvordan gavner det særligt dem?

Det er vores erfaring, at de børn som leger godt sammen tit og ofte også har forældre som indbyrdes taler godt sammen. Vi tror, det gavner alle børn, når pædagoger og forældre og forældre indbyrdes får lidt bedre indsigt i hinanden, og bliver bedre til at kommunikere og samarbejde. For eksempel kan arbejdet for en åben og styrket dialog, der bygger på en fælles forståelse af vores nye pædagogiske spilleregler som for eksempel anerkendelse og nærvær, skabe indsigt hos forældre og personale og forhindre at vores udsatte børn oplever at blive isoleret i forhold til deres legekammerater.

3. Udover en film hvad er tanken om hvad projektet skal munde ud i?

150-200 forældre og personaler skal producere 30 korte filmfortællinger, der alle aktualiserer de 5 pædagogiske spilleregler, vi nu i fællesskab har besluttet. Derudover skal en dokumentarfilm opsamle både projektet, hele processen og de erfaringer der opstår i mødet med at formidle de 5 pædagogiske spilleregler. Men Projektet handler om langt mere end at producere én film. Målsætningen er, at vi styrker kommunikationen og samarbejdet mellem pædagoger og forældre til gavn for alle børn, især de mest udsatte. For at gøre opgaven både relevant og konkret for alle, har vi valgt at arbejde med 5 pædagogiske spilleregler, der skal sætte rammerne for samarbejdet og dialogen.

...Er der sat penge af til opfølgning/implementering af de spilleregler der fokuseres på?

Implementering handler om, at indarbejde og virkeliggøre det, vi ønsker at opnå. Det sker blandt andet ved, at følge op på det som sker, og ved at vi kommunikerer åbent om det. Vi tror på, at vi kan få styrket samarbejdet og kommunikationsindsatsen ved at involvere så mange forældre som muligt og hele personalet. Overordnet set er hele projektet derfor i sig selv et stort opfølgnings- og implementeringsprojekt i form af: 1. Caféaftenen hvor alle 9 institutioner og alle forældre i form af spøgeskemaer og en omfattende demokratisk beslutningsproces har været involveret i at beslutte overskrifterne for de 5 pædagogiske spilleregler. Vi håber, det både giver ejerskab og forpligtigelse, når alle forældre og alt personale er med i beslutningsprocessen. Og vi tror på, at det i sig selv er med til at styrke forankringen af 5 pædagogiske spilleregler. 2. De fem filmværksteder skal medvirke til at forbedre personalets og forældres indbyrdes kommunikation og samarbejde til gavn for børnene. Deltagernes produktion af 30 korte filmfortællinger har til hensigt at skabe 150-200 nye ambassadører og formidlere blandt pædagoger og forældre. Vi er sikre på, at et stort antal ambassadører vil sætte de 5 pædagogiske spilleregler på dagsordenen ude i institutionerne, blandt personale og forældre og eventuelle interessenter på en hel ny måde. Billeder siger mere end tusinde ord, og frem for pæne skrevne rapporter kan filmene nemt tages frem og vises til andre. Når det sker, understøtter det den fremadrettede dialog, om hvordan vores 9 institutioner i samarbejde med forældrene arbejder videre med, forstår og indarbejder de pædagogiske spilleregler. 3. Gennem hele processen er det meningen at bruge webloggen til videns- og erfarings-opsamling. Hensigten er at skabe en løbende debat med holdninger, ideer og kommentarer, der følger op på, hvad der sker. Det til gavn for både forankring af projektet og til gavn for den efterfølgende evaluering i ledergruppen. 4. Ledere og souschefer vil inden projektets afslutning blive klædt på til at evaluere projektet, og til at arbejde videre med det fremover.

4. Hvilke 9 institutioner er der tale om - det ville være fint med en kort præsentation af disse her på bloggen. De 9 institutioner som er med i projektet er følgende: Den integrerede institution ” Adelgården”, ”Christianshavns Asyl”, ”Damhuset”, ”Dybendalsvej”. ”Frederik D. VI’s Asyl”, ”Panumhaven” og ”Sundby Asyl”. Udflytterbørnehaven ”Bøgely”, og vuggestuen ”Jagtvejens Asyl”. Alle institutionerne hører under det Københavnske og Nørrebros Asylselskab. http://www.asylselskabet.dk/

  • Comments(0)//www.9film.dk/#post6
Next »