9film

9film

9film

9film er en weblog tilegnet forældre og medarbejdere fra de 9 daginstitutioner som hører under Asylselskabet

5. Filmdag 16. april

5. Filmdag 16. aprilPosted by Marianne Manley Hansen Monday, April 16 2007 17:03:36

Her er et eksempel på hvordan Frederik d. VI´s Asyl arbejder videre med vores fem pædagogiske spilleregler.

Hermed lidt billeder fra vores forældremøde, hvor temaet var projekt "Kong
Gulerod" og "De fem værdier", forældre blev bedt om enten at male
"projektet" eller værdierne.
Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image
Tak for en rigtig dejlig dag den 16. april hvor vi som personale fik nogle
rigtig gode oplevelser, og hvor vores forældre også har meldt tilbage om en
rigtig god oplevelse, som vi allerede har gjort brug af dels på
forældremødet den 17. april og dels på vores pædagogiske dage den 19. og 20.
april.

På vores pædagogiske dage blev vi enige om at indramme "værdier" med en
tilhørende historie som vi mener, beskriver den enkelte værdi set fra et
børneperspektiv. Det er meningen at forældrene skal medvirke til at komme
med flere og gerne andre historier, som går ind under den enkelte værdi. Vi
ser det som en proces, der er igangsat, og som nu skal videreudvikles.

På vores 5. og sidste filmdag har deltagerne igen produceret gode film om vores fem pædagogiske spilleregler.

Blog ImageNu skal jeg til at evaluere vores filmdage, og det er vigtigt at jeg får tilbagemeldinger fra de forældre og personale som har deltaget.

Det er vigtigt at det er Jeres erfaringer som kommer på webloggen.

Måske kan de følgende spørgsmål inspirere Jer.

Hvilken forskel har det gjort, at I har filmet de pædagogiske spilleregler?

Hvordan tænker I spillereglerne videregivet til den øvrige forældregruppe?

Hvordan tænker I dem omsat i hverdagen?

Har det gjort en forskel at deltage på filmdagene og hvilken?

Har dialogen forældre og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen forældre og forældre imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen personale og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen på tværs af institutionerne ændret sig og på hvilken måde?

Hvilken forskel har den ændrede dialog gjort i samarbejdet mellem forældre og personale?

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

  • Comments(2)//www.9film.dk/#post10