9film

9film

9film

9film er en weblog tilegnet forældre og medarbejdere fra de 9 daginstitutioner som hører under Asylselskabet

"Det udsatte barn"

Svar på spørgsmålPosted by Marianne Manley Hansen Sunday, March 25 2007 20:28:00

Til det ”udsatte barn”

For et stykke tid siden fik jeg nogle gode spørgsmål, som jeg desværre ikke har haft tid til at besvare før nu. Jeg håber mine svar har været værd at vente på. Her kommer de:

1. Er der en bestemt grund til, at børnene ikke skal være med til at forme projektet?

Børnene er indirekte med, da det handler om at forbedre kommunikationsindsatsen og samarbejdet mellem pædagoger og forældre, og forældre imellem. Vi tror på, at en forbedret kommunikationsindsats i sidste ende er til gavn for alle børn i dagligdagen, ikke mindst de udsatte børn. Vi bygger vores antagelse både på egne erfaringer og socialforskningen. I Socialforskningsinstituttets rapport fra 2005: ”Kan daginstitutioner gøre en forskel” peger Bente Jensen på den isolation, som ressourcesvage forældre oplever i dagligdagen og som har stor indflydelse på børnenes trivsel i daginstitutionen. Hun skriver:

”Familier præget af vanskelige vilkår er ofte meget isolerede, har måske ikke andre familiemedlemmer eller venner at støtte sig til eller dele oplevelser med. Dermed påvirker familieaspektet børnenes sociale tilknytning og position og derigennem deres trivsel/ mistrivsel i daginstitutionen.”(p.154)

2. Hvad tænker I som "det udsatte barn"…

Vi ser udsatte børn som en meget uensartet gruppe og ikke kun udfra socioøkonomiske forhold. Det er vores erfaringer, at børn i perioder kan være udsatte på grund af; skilsmisse, dødsfald, sygdom, misbrugsproblemer, pressede forældre, sproglige problemer, socialt isoleret i forhold til legekammerater, ubevidst stigmatisering fra både personale og forældre.

…og hvordan gavner det særligt dem?

Det er vores erfaring, at de børn som leger godt sammen tit og ofte også har forældre som indbyrdes taler godt sammen. Vi tror, det gavner alle børn, når pædagoger og forældre og forældre indbyrdes får lidt bedre indsigt i hinanden, og bliver bedre til at kommunikere og samarbejde. For eksempel kan arbejdet for en åben og styrket dialog, der bygger på en fælles forståelse af vores nye pædagogiske spilleregler som for eksempel anerkendelse og nærvær, skabe indsigt hos forældre og personale og forhindre at vores udsatte børn oplever at blive isoleret i forhold til deres legekammerater.

3. Udover en film hvad er tanken om hvad projektet skal munde ud i?

150-200 forældre og personaler skal producere 30 korte filmfortællinger, der alle aktualiserer de 5 pædagogiske spilleregler, vi nu i fællesskab har besluttet. Derudover skal en dokumentarfilm opsamle både projektet, hele processen og de erfaringer der opstår i mødet med at formidle de 5 pædagogiske spilleregler. Men Projektet handler om langt mere end at producere én film. Målsætningen er, at vi styrker kommunikationen og samarbejdet mellem pædagoger og forældre til gavn for alle børn, især de mest udsatte. For at gøre opgaven både relevant og konkret for alle, har vi valgt at arbejde med 5 pædagogiske spilleregler, der skal sætte rammerne for samarbejdet og dialogen.

...Er der sat penge af til opfølgning/implementering af de spilleregler der fokuseres på?

Implementering handler om, at indarbejde og virkeliggøre det, vi ønsker at opnå. Det sker blandt andet ved, at følge op på det som sker, og ved at vi kommunikerer åbent om det. Vi tror på, at vi kan få styrket samarbejdet og kommunikationsindsatsen ved at involvere så mange forældre som muligt og hele personalet. Overordnet set er hele projektet derfor i sig selv et stort opfølgnings- og implementeringsprojekt i form af: 1. Caféaftenen hvor alle 9 institutioner og alle forældre i form af spøgeskemaer og en omfattende demokratisk beslutningsproces har været involveret i at beslutte overskrifterne for de 5 pædagogiske spilleregler. Vi håber, det både giver ejerskab og forpligtigelse, når alle forældre og alt personale er med i beslutningsprocessen. Og vi tror på, at det i sig selv er med til at styrke forankringen af 5 pædagogiske spilleregler. 2. De fem filmværksteder skal medvirke til at forbedre personalets og forældres indbyrdes kommunikation og samarbejde til gavn for børnene. Deltagernes produktion af 30 korte filmfortællinger har til hensigt at skabe 150-200 nye ambassadører og formidlere blandt pædagoger og forældre. Vi er sikre på, at et stort antal ambassadører vil sætte de 5 pædagogiske spilleregler på dagsordenen ude i institutionerne, blandt personale og forældre og eventuelle interessenter på en hel ny måde. Billeder siger mere end tusinde ord, og frem for pæne skrevne rapporter kan filmene nemt tages frem og vises til andre. Når det sker, understøtter det den fremadrettede dialog, om hvordan vores 9 institutioner i samarbejde med forældrene arbejder videre med, forstår og indarbejder de pædagogiske spilleregler. 3. Gennem hele processen er det meningen at bruge webloggen til videns- og erfarings-opsamling. Hensigten er at skabe en løbende debat med holdninger, ideer og kommentarer, der følger op på, hvad der sker. Det til gavn for både forankring af projektet og til gavn for den efterfølgende evaluering i ledergruppen. 4. Ledere og souschefer vil inden projektets afslutning blive klædt på til at evaluere projektet, og til at arbejde videre med det fremover.

4. Hvilke 9 institutioner er der tale om - det ville være fint med en kort præsentation af disse her på bloggen. De 9 institutioner som er med i projektet er følgende: Den integrerede institution ” Adelgården”, ”Christianshavns Asyl”, ”Damhuset”, ”Dybendalsvej”. ”Frederik D. VI’s Asyl”, ”Panumhaven” og ”Sundby Asyl”. Udflytterbørnehaven ”Bøgely”, og vuggestuen ”Jagtvejens Asyl”. Alle institutionerne hører under det Københavnske og Nørrebros Asylselskab. http://www.asylselskabet.dk/

  • Comments(0)//www.9film.dk/#post6

1. Filmdag 21. marts

1. Filmdag 21. martsPosted by Marianne Manley Hansen Thursday, March 22 2007 15:05:39

Stort engagement og glade ansigter på vores første filmværksted. I bussen på vej hjem fra Esrum kloster var vi alle lidt trætte, men vores øjne lyste. Tak til alle.

Blog Image

Nu skal jeg til at evaluere vores filmdage, og det er vigtigt at jeg får tilbagemeldinger fra de forældre og personale som har deltaget.

Det er vigtigt at det er Jeres erfaringer som kommer på webloggen.

Måske kan de følgende spørgsmål inspirere Jer.

Hvilken forskel har det gjort, at I har filmet de pædagogiske spilleregler?

Hvordan tænker I spillereglerne videregivet til den øvrige forældregruppe?

Hvordan tænker I dem omsat i hverdagen?

Har det gjort en forskel at deltage på filmdagene og hvilken?

Har dialogen forældre og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen forældre og forældre imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen personale og personale imellem ændret sig og på hvilken måde?

Har dialogen på tværs af institutionerne ændret sig og på hvilken måde?

Hvilken forskel har den ændrede dialog gjort i samarbejdet mellem forældre og personale?

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

  • Comments(9)//www.9film.dk/#post5

5 pædagogiske spilleregler

Caféaften 6. martsPosted by Marianne Manley Hansen Monday, March 12 2007 12:41:22

Tak til alle forældre og personale for en spændende cafeaften hvor vi i fællesskab besluttede vores 5 pædagogiske spilleregler; anerkendelse, engagement, humor, nærvær og omsorg. En særlig tak til personalet både i og uden for ledergruppen, der havde gjort et stort forarbejde med at stable arrangementet på benene.

Cirka 100 forældre og personale fra vores ni institutioner mødte op det er flot, synes jeg. 15 spilleregler blev reduceret til 5 i god stemning, livlig debat og stor lydhørhed. Som jeg hørte nogen sige; ” en aften med næring til ordene”

Min oplevelse er at de fem ord var betegnede for aftenens forløb; stor anerkendelse til alle, der gav deres mening, synspunkter og erfaringer til kende. Engagementet blandt cafeens gæster var stort rundt om alle 15 borde med hver sin overskrift. Humor blev brugt aktivt især af de 15 deltagere, der hver fik 1 minut til at tale for lige præcis deres spilleregel. Det krævede nærvær af både forældre og personale at blive enige om de samme fem pædagogiske spilleregler. Gennem hele aftenen blev der draget omsorg blandt cafeens gæster for, at alle blev hørt og kom til orde.

Nu bliver det spændende at få omsat vores 5 pædagogiske spilleregler til film. Vi er med caféen allerede nået et pænt stykke mod det mål at styrke dialogen og samarbejdet mellem personale og forældre, og forældre og forældre i mellem.

Vi ses på filmværkstederne.


Blog Image

Blog ImageBlog Image
  • Comments(0)//www.9film.dk/#post4

Hvordan foregår filmdagene

MariannePosted by Marianne Manley Hansen Thursday, March 01 2007 12:21:20


Blog ImageFem Fantastiske Filmdage på Esrum Kloster

Kære forældre og personale,

Marianne har spurgt os - Henrik Rysbakke Nielsen og Miguel Gasull Wrisberg fra zoomstory.dk - om vi kort vil fortælle, hvad der skal se på filmdagene på Esrum Kloster. Det vil vi selvfølgelig gerne. Så her kommer en lille introduktion.

Når I ankommer til det smukke kloster http://www.ses.dk/12b000c, samles vi i Abbedsalen. Her bliver I delt i seks filmhold. Hvert hold kommer til at bestå af tre skuespillere, én instruktør, én fotograf og én lydmand. De af jer som synes, det er sjov at ”være på”, I får rollen som skuespillere. Mens de af jer som fungerer bedst uden for ”rampelyset” bliver enten fotografer, lydmænd eller instruktører. På den måde kan alle være med. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage, men gå på mod er altid godt.

Hvert filmhold producerer i løbet af dagen 2 eller måske 3 superkorte film, der handler om de pædagogiske spillerregler, I beslutter ved cafemødet d. 6. marts.

Inden I går i gang med jeres første filmoptagelser, bliver I selvfølgelig klædt fagligt på til at lave film. Vi lærer jer hurtigt en metode. Den sikrer, at jeres film får en kvalitet, så andre også synes, at filmene er værd at se. Fotografer og lydmænd får en særlig instruktion, fordi de får ansvar for at betjene det professionelle optageudstyr.

Filmdagene går ud på, at gøre ord til handling. Alle filmhold bliver derfor hurtigt sendt ud på optagelse. Det kan for eksempel være i den hvælvede kælder, eller udenfor i klosterhaven. Her finder hvert filmhold selv på deres historie. I får naturligvis en hjælpende hånd fra os, når der er brug for det.

I løbet af dagen ser vi flere gange jeres film på stort lærred. Vi har erfaring for, at fremvisningerne er et godt afsæt for en blanding af latter, spændende samtaler om de pædagogiske spilleregler og konstruktiv feedback fra ZoomStory.

Blog Image

Her står Miguel fra ZoomStory foran Esrum Kloster

Hvad det alt sammen skal gør godt for? I bliver rystet sammen. I oplever en spændende måde at arbejde med pædagogiske spilleregler. Jeres kommunikationskompetencer bliver styrket. Og så håber vi, I får det sjovt – måske ligefrem en oplevelse for livet. Alt sammen til gavn for jeres børn.

Det var det hele. Udover selvfølgelig at klostret byder på en lækker frokostbuffet og middag, med noget for enhver smag, som tak for jeres store indsats.

Jo, lige én ting mere. Mens I arbejder med jeres film, producerer ZoomStorys eget filmhold en dokumentarfilm om alle filmdagene. Den bliver vist ved en premiere i maj måned sammen med jeres film, og derefter omdelt som Dvd til alle involverede.

Hvis I har brug for at vide mere, er I meget velkomne til at spørge her på Mariannes blog. Vi har aftalt med Marianne, at hun giver jeres spørgsmål om filmdagene videre til os. Vi vil så prøve at svare så hurtigt som muligt.

Vi glæder os til at se jer, og ser frem til fem fantastiske og forhåbentlig forårsagtige filmdage.

Mange venlige hilsener,

Miguel Gasull-Wrisberg og Henrik Rysbakke Nielsen

www.ZoomStory.dk

  • Comments(0)//www.9film.dk/#post3

Velkommen

MariannePosted by Marianne Manley Hansen Monday, February 26 2007 19:12:08

Kære forældre og personale

Jeg hedder Marianne Manley Hansen og er til daglig leder i den selvejende integrerede institution på Dybendalsvej 65 i Vanløse. Som leder arbejder jeg sammen med 8 andre institutionsledere i København. Alle hører vi under Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab, som er vores paraply-organisation.

Vi 9 ledere har i samarbejde med Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab fået økonomiske midler fra familieministeriet til et projekt især til gavn for de udsatte børn. Ifølge familieministeriet er vores projekt nyskabende, blandt andet fordi vi bruger film og inddrager alle forældre. Måske også fordi projektet inviterer til dialog.

Det er mig der har fået rollen som projektleder, og nu har jeg så åbnet en weblog, som er min måde at invitere Jer til dialog, fællesskab og åbenhed omkring vores projekt. Jeg er overbevist om, at det vil give os et fælles medejerskab for projektet og de resultater, vi sammen kommer frem til.

En blog er for mig noget helt nyt og en stor udfordring. Men jeg glæder mig til at kommunikerer sammen med Jer på den her måde. Jeg vil sikkert fejle lidt i starten, men håber at det er ok.

For at holde dialogen i gang er jeg afhængig af Jer forældre og Jer personale. Jo flere kommentarer med synspunkter, oplevelser og erfaringer om projektet fra Jer, jo mere spændende er det at kigge med og deltage i debatten.

Jeres løbende kommentarer og indlæg fortæller os alle sammen om projektets forløb. På den måde kan vi dele viden og erfaringer, og får samtidig en løbende form for evaluering og opsamling på projektet.

Jeg forestiller mig at jeg også bruger webloggen til informationer om mit arbejde, om mine erfaringer og som opslagstavle. Her kan jeg også svare på nogle af de spørgsmål som dukker op undervejs.

Jeg tager imod udfordringen som projeketleder og redaktør af webloggen og jeg ser frem til åbenhed, en ordentlig tone, ris og ros på en konstruktiv måde.

Jeg opfordrer hermed alle forældre og personale til at gøre brug af min blog, både ved at læse og skrive med.

Vi har døbt projektet 9film. Det står for 9 x Forældre, Institutioner, Ledere og Medarbejdere, som i fællesskab skal lave film om pædagogiske spilleregler til gavn for alle børn især de udsatte børn.

Nu må det være nok for i dag. Men jeg vender selvfølgelig tilbage i de kommende dage og skriver noget mere.

Her ser I Henrik fra ZommStory og mig dybt koncentreret om opstarten til webloggen.

Blog Image

  • Comments(5)//www.9film.dk/#post2

Første dag

MariannePosted by Marianne Manley Hansen Friday, February 23 2007 19:41:06
Blog Image
  • Comments(6)//www.9film.dk/#post1
« Previous