9film

9film

9film

9film er en weblog tilegnet forældre og medarbejdere fra de 9 daginstitutioner som hører under Asylselskabet

Samarbejde

Svar på spørgsmålPosted by Marianne Manley Hansen Tuesday, May 15 2007 17:36:36
Svar til Ida


Det er godt at filmdagene har givet endnu mere lyst og mod til at samarbejde med de andre institutioner. Jeg foreslår at du sammen med en gruppe børn besøger institutionerne. På den måde får du indsigt i det pædagogiske arbejde, og børnene får kendskab til hvordan en "bybørnehave" ser ud.

Så kan børnene efterfølgende tegne eller male og fortælle om deres oplevelser af besøget. Når I så har været rundt på alle institutioner kan I samle en bog eller mappe med børnenes malerier og tegninger. Den kan I bruge som en vandrepokal til videreformidling overfor de andre institutioner. Børnene bliver engageret, imens ansatte og forældre bliver involveret gennem børnenes fortællinger, tegninger og malerier.

Alle bliver inviteret til vores filmpremiere tirsdag d. 26. juni 2007.

  • Comments(1)//www.9film.dk/#post11

"Det udsatte barn"

Svar på spørgsmålPosted by Marianne Manley Hansen Sunday, March 25 2007 20:28:00

Til det ”udsatte barn”

For et stykke tid siden fik jeg nogle gode spørgsmål, som jeg desværre ikke har haft tid til at besvare før nu. Jeg håber mine svar har været værd at vente på. Her kommer de:

1. Er der en bestemt grund til, at børnene ikke skal være med til at forme projektet?

Børnene er indirekte med, da det handler om at forbedre kommunikationsindsatsen og samarbejdet mellem pædagoger og forældre, og forældre imellem. Vi tror på, at en forbedret kommunikationsindsats i sidste ende er til gavn for alle børn i dagligdagen, ikke mindst de udsatte børn. Vi bygger vores antagelse både på egne erfaringer og socialforskningen. I Socialforskningsinstituttets rapport fra 2005: ”Kan daginstitutioner gøre en forskel” peger Bente Jensen på den isolation, som ressourcesvage forældre oplever i dagligdagen og som har stor indflydelse på børnenes trivsel i daginstitutionen. Hun skriver:

”Familier præget af vanskelige vilkår er ofte meget isolerede, har måske ikke andre familiemedlemmer eller venner at støtte sig til eller dele oplevelser med. Dermed påvirker familieaspektet børnenes sociale tilknytning og position og derigennem deres trivsel/ mistrivsel i daginstitutionen.”(p.154)

2. Hvad tænker I som "det udsatte barn"…

Vi ser udsatte børn som en meget uensartet gruppe og ikke kun udfra socioøkonomiske forhold. Det er vores erfaringer, at børn i perioder kan være udsatte på grund af; skilsmisse, dødsfald, sygdom, misbrugsproblemer, pressede forældre, sproglige problemer, socialt isoleret i forhold til legekammerater, ubevidst stigmatisering fra både personale og forældre.

…og hvordan gavner det særligt dem?

Det er vores erfaring, at de børn som leger godt sammen tit og ofte også har forældre som indbyrdes taler godt sammen. Vi tror, det gavner alle børn, når pædagoger og forældre og forældre indbyrdes får lidt bedre indsigt i hinanden, og bliver bedre til at kommunikere og samarbejde. For eksempel kan arbejdet for en åben og styrket dialog, der bygger på en fælles forståelse af vores nye pædagogiske spilleregler som for eksempel anerkendelse og nærvær, skabe indsigt hos forældre og personale og forhindre at vores udsatte børn oplever at blive isoleret i forhold til deres legekammerater.

3. Udover en film hvad er tanken om hvad projektet skal munde ud i?

150-200 forældre og personaler skal producere 30 korte filmfortællinger, der alle aktualiserer de 5 pædagogiske spilleregler, vi nu i fællesskab har besluttet. Derudover skal en dokumentarfilm opsamle både projektet, hele processen og de erfaringer der opstår i mødet med at formidle de 5 pædagogiske spilleregler. Men Projektet handler om langt mere end at producere én film. Målsætningen er, at vi styrker kommunikationen og samarbejdet mellem pædagoger og forældre til gavn for alle børn, især de mest udsatte. For at gøre opgaven både relevant og konkret for alle, har vi valgt at arbejde med 5 pædagogiske spilleregler, der skal sætte rammerne for samarbejdet og dialogen.

...Er der sat penge af til opfølgning/implementering af de spilleregler der fokuseres på?

Implementering handler om, at indarbejde og virkeliggøre det, vi ønsker at opnå. Det sker blandt andet ved, at følge op på det som sker, og ved at vi kommunikerer åbent om det. Vi tror på, at vi kan få styrket samarbejdet og kommunikationsindsatsen ved at involvere så mange forældre som muligt og hele personalet. Overordnet set er hele projektet derfor i sig selv et stort opfølgnings- og implementeringsprojekt i form af: 1. Caféaftenen hvor alle 9 institutioner og alle forældre i form af spøgeskemaer og en omfattende demokratisk beslutningsproces har været involveret i at beslutte overskrifterne for de 5 pædagogiske spilleregler. Vi håber, det både giver ejerskab og forpligtigelse, når alle forældre og alt personale er med i beslutningsprocessen. Og vi tror på, at det i sig selv er med til at styrke forankringen af 5 pædagogiske spilleregler. 2. De fem filmværksteder skal medvirke til at forbedre personalets og forældres indbyrdes kommunikation og samarbejde til gavn for børnene. Deltagernes produktion af 30 korte filmfortællinger har til hensigt at skabe 150-200 nye ambassadører og formidlere blandt pædagoger og forældre. Vi er sikre på, at et stort antal ambassadører vil sætte de 5 pædagogiske spilleregler på dagsordenen ude i institutionerne, blandt personale og forældre og eventuelle interessenter på en hel ny måde. Billeder siger mere end tusinde ord, og frem for pæne skrevne rapporter kan filmene nemt tages frem og vises til andre. Når det sker, understøtter det den fremadrettede dialog, om hvordan vores 9 institutioner i samarbejde med forældrene arbejder videre med, forstår og indarbejder de pædagogiske spilleregler. 3. Gennem hele processen er det meningen at bruge webloggen til videns- og erfarings-opsamling. Hensigten er at skabe en løbende debat med holdninger, ideer og kommentarer, der følger op på, hvad der sker. Det til gavn for både forankring af projektet og til gavn for den efterfølgende evaluering i ledergruppen. 4. Ledere og souschefer vil inden projektets afslutning blive klædt på til at evaluere projektet, og til at arbejde videre med det fremover.

4. Hvilke 9 institutioner er der tale om - det ville være fint med en kort præsentation af disse her på bloggen. De 9 institutioner som er med i projektet er følgende: Den integrerede institution ” Adelgården”, ”Christianshavns Asyl”, ”Damhuset”, ”Dybendalsvej”. ”Frederik D. VI’s Asyl”, ”Panumhaven” og ”Sundby Asyl”. Udflytterbørnehaven ”Bøgely”, og vuggestuen ”Jagtvejens Asyl”. Alle institutionerne hører under det Københavnske og Nørrebros Asylselskab. http://www.asylselskabet.dk/

  • Comments(0)//www.9film.dk/#post6