9film

9film

9film

9film er en weblog tilegnet forældre og medarbejdere fra de 9 daginstitutioner som hører under Asylselskabet

5 pædagogiske spilleregler

Caféaften 6. martsPosted by Marianne Manley Hansen Monday, March 12 2007 12:41:22

Tak til alle forældre og personale for en spændende cafeaften hvor vi i fællesskab besluttede vores 5 pædagogiske spilleregler; anerkendelse, engagement, humor, nærvær og omsorg. En særlig tak til personalet både i og uden for ledergruppen, der havde gjort et stort forarbejde med at stable arrangementet på benene.

Cirka 100 forældre og personale fra vores ni institutioner mødte op det er flot, synes jeg. 15 spilleregler blev reduceret til 5 i god stemning, livlig debat og stor lydhørhed. Som jeg hørte nogen sige; ” en aften med næring til ordene”

Min oplevelse er at de fem ord var betegnede for aftenens forløb; stor anerkendelse til alle, der gav deres mening, synspunkter og erfaringer til kende. Engagementet blandt cafeens gæster var stort rundt om alle 15 borde med hver sin overskrift. Humor blev brugt aktivt især af de 15 deltagere, der hver fik 1 minut til at tale for lige præcis deres spilleregel. Det krævede nærvær af både forældre og personale at blive enige om de samme fem pædagogiske spilleregler. Gennem hele aftenen blev der draget omsorg blandt cafeens gæster for, at alle blev hørt og kom til orde.

Nu bliver det spændende at få omsat vores 5 pædagogiske spilleregler til film. Vi er med caféen allerede nået et pænt stykke mod det mål at styrke dialogen og samarbejdet mellem personale og forældre, og forældre og forældre i mellem.

Vi ses på filmværkstederne.


Blog Image

Blog ImageBlog Image
  • Comments(0)//www.9film.dk/#post4